Innowacja jako usługa

Spółdzielni Fabryka i3 powstała w środowisku Business Dialog, do generowania nowych wartościowych społecznie i rynkowo projektów biznesowych, pisałam już kilka razy, jest strona Fabryki na Linkedin i na Facebooku. Dzisiaj chciałabym zachęcić społeczność do zapoznania się z jednym z naszych produktów. INNaaS – czyli innowacja jako usługa – jest przeznaczona dla firm, które chcą skorzystać z innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, wytworzonych w szerokim otoczeniu społecznym, gospodarczym, naukowym.

Kilka kluczowych informacji poniżej, a tutaj jest krótka prezentacja INNaaS.fi3

Nasze rozumienie innowacji:

– Innowacja wynika z wyprzedzania potrzeb i zachowań klientów danej firmy, stanowi wartość dodaną dla nich, jednocześnie nie łamie zasad rachunku ekonomicznego w firmie.

– Innowacja nie musi być tworzona w firmie, równie dobrze można ją pozyskać z zewnątrz, znacznie mniejszym kosztem, kupując jako usługę wyspecjalizowanego podmiotu, np. Fi3.

Najważniejsze współczesne wyzwanie innowacyjności przychodzi z przenikania się branż, nowych ról klientów i partnerów, nasycenia produktów i usług technologią informatyczną, a także rosnącę roli niewidocznych dotąd zasobów, szczególnie danych, które kreują nowe produkty i usługu nawet w tradycyjnych branżach.

Zmiany społeczne i technologiczne oraz rozwój nauki są obecnie tak dynamiczne, że tylko największe podmioty biznesowe stać na naprawdę efektywne śledzenie i tworzenie innowacji. Inne muszą wypracować metody sięgania do tych zasobów, bez angażowania wielkich środków. INNaaS jest taką metodą.

Na zewnętrz firmy jest środowisko kreatywne, nie uwikłane w interesy wewnatrzfirmowe, ludzie o wiedzy i wyobraźni nie ograniczonej do jednej branży czy dziedziny czy produktu.

W dzisiejszych czasach trzeba się otworzyć, ponieważ zostały przełamane granice branż, firm i ról (pracownik, klient, doradca, dostawca), każdy wchodzi w procesy drugiego, konkurencja i partnerzy przychodzą z innej branży niż nasza. Tylko różnorodność współpracującego środowiska umożliwi efektywny biznes w tych warunkach. Fi3 zapewnia takie środowisko http://www.fi3.pl

Czytaj więcej